dini


Tenrikyō

Tenrikyō

Tenrikyō (天理教; Tenrikyō, İlahi neden(in) öğretisi ) bir başka ismiyle Tenri, Japon Şinto inancı kökenli, Budizm’den etkilenmiş bir dindir. Nakayama Miki isimli bir kadın çiftçi tarafından kurulmuştur. İnanışa göre Nakayama Miki 1838 yılından itibaren aydınlatıcı ve ilham veren çeşitli tecrübeler..
Tenrikyo7 Temmuz 2020
İBRETLİK DİNİ HİKAYELER OKUYUN

İBRETLİK DİNİ HİKAYELER OKUYUN

İbretlik Dini Hikayeler konulu bu yazımızda istifade edeceğimiz güzel kıssalar anlattık. Her biri gerçekten ders çıkaracağımız istifadeli, düşündürücü kıssalar. İbretlik Dini Hikayeler aslında bu tür..
Dini Hikayeler7 Temmuz 2020
Üniteryenizm

Üniteryenizm

Üniteryenizm (İngilizce: Unitarianism) Hristiyanlıktaki teslis inanışının aksine tanrının birliğini savunan Hristiyan teolojisi hareketidir. Üniteryenler İsa’nın bazı bakımlardan “Tanrı’nın oğlu” olduğunu kabul etmekle birlikte Tanrı olarak kabul etmezler. Üniteryenizmde ilk günah ve mukadderat gibi soteriyolojik doktrinler de dahil olmak üzere birçok geleneksel Hristiyan..
Üniteryan7 Temmuz 2020
Tinsel Nedir

Tinsel Nedir

Tinsellik: Ruhsallık; manevi olmak; manevi olma durumu. Manevi, özdeksel karşıtı. Tin = RuhTinsel = Ruhsal Hegel’e göre ise tinselliği öteki dünyayla ilgili dinsel bir alana ait olmaktan çıkarıp, nesnel, doğası..
Tinselcilik7 Temmuz 2020
TENGRİCİLİK

TENGRİCİLİK

Kısaca Tengricilik Tengricilik (Tengrizm) yada günümüz Türkçesi ile “Gök Tanrı dini”, “Ak din”; büyük oranda Türklerin ve kadim Türk bölgelerindeki bir çok Ulus ve Boyların,..
Tengricilik7 Temmuz 2020
Sihizm dini nedir?

Sihizm dini nedir?

Bu adam bir Sih. Yani Sihizm dinine mensup kişi. En sevdiğim dostlarım Sihler ve Kamboçyalılar. Şimdi size Sihleri anlatıcam. Burası Amritsar. Hindistan’ın kuzeyinde Pakistan sınırında..
Sihizm7 Temmuz 2020
Rastafaryanizm

Rastafaryanizm

Rastafarianizm, Etiyopya’nın son imparatoru olan Haile Selassie’yi (Ras Tafari Makonnen: Veliaht Tafari Makounnen) Tanrı’nın dünyadaki yansıması olarak gören dinin ve bu dine bağlı olarak ortaya çıkmış olan inanış ve düşünce biçiminin adıdır. Marcus..
Rastafaryanizm7 Temmuz 2020
Neo Paganizm Wicca Hareketi Nedir?

Neo Paganizm Wicca Hareketi Nedir?

Neopaganizm, genellikle son dönemlerde ABD başta olmak üzere Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan bir dizi yeni dinsel akıma/külte verilen ortak bir addır. Kurulu..
Neopaganizm7 Temmuz 2020
Hz. Bahaullah’ın Ahit ve Misakı

Hz. Bahaullah’ın Ahit ve Misakı

“Bu Gün, Tanrı’nın en güzel lütuflarının insanlar üzerine saçıldığı gündür. Bu Gün, Allah’ın en büyük inayetinin bütün yaratıklara zerk olunduğu gündür…”– Bahai Yazıları Bahai Dini,..
Bahailik4 Temmuz 2020