bilglenmek


Eğitimin Önemi

Eğitimin Önemi

Modern dünyanın en önemli parametrelerinden biri eğitimdir. Eğitimin önemi günden güne artmaktadır. Bununla birlikte bu önemi fark eden toplumlar yüz yıldan fazla süredir çocuklar için..
eğitim, genel12 Nisan 2020