bahailik


Gizemli Bir İnancın Mensupları: Bahailer

Gizemli Bir İnancın Mensupları: Bahailer

Dünya genelinde azımsanmayacak bir nüfusa ulaşan, organize bir teşkilata sahip olup yeni bir din ihdası iddiasında olan Bahailer, ülkemizde görünür ve tanınır değillerdir. Oysa gerçek..
Bahailik26 Haziran 2020
Bir modern zaman dini: Bahâîlik

Bir modern zaman dini: Bahâîlik

İran’da doğan ve günümüzde dünyanın değişik bölgelerinde takipçisi bulunan Bahâîlik, Bâbîliğin devamı olarak kabul ediliyor. Şii İmamiye fırkasının bâtınî kollarına dayanan Bâbîliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed..
Bahailik19 Haziran 2020