Bahâîlik


Bahâîlik

Bahâîlik

Bahailik (Farsça: بهائیت Bahá’iyyat, Arapça: بهائية Bahá’iyya, Esperanto: Bahaa Kredo), bütün insanlığın ruhani birliğini vurgulayan tek tanrılı bir dindir. Üç ana prensip Bahai öğretileri ve itikadı için bir temel oluşturur: Tanrı birliği yani tüm yaradılışın kaynağı olan tek..
Bahailik, Dinler tarihi12 Haziran 2020