asiye


Asiye Hanım

Asiye Hanım

Asiye Hanım (1820-1886), Bahaullah ın eşi. Nevvab, En Yüce Yaprak, Büyük Hanım adlarıyla da bilinir. Asiye Hanım, Asiye Yalrudi adıyla, vezir Mirza ismail Yalrudi’nin kızı olarak..
Anasayfa, Bahailik, Dinler tarihi, genel12 Nisan 2020