Ahlaki prensip


Parsîler

Parsîler

Parsî İranlı anlamına gelir. Özellikle Bombay ‘da oturan Kuzeybatı Hindistan ‘daki Zerdüşti topluluğa verilen addır. Parsîler, 641 de Müslümanların İran ‘ı fethetmelerinden sonra 8. yy..
Anasayfa, Dinler tarihi, genel, Zerdüşt İnancı12 Nisan 2020