Şinto – Shinto

yorumsuz
95 views

Şinto – Shinto

Şinto ( 神道Şinto ) veya kami-no-michi (diğer isimler arasında) geleneksel dindir Japonya’ya odaklanan ayin uygulamaların günümüz arasında bağlantı kurmak için gayretle yapılacak Japonya ve antik geçmişte.

Şinto uygulamalar ilk kaydedilen ve yazılı tarihi kayıtlar yeniden tanzim edildi Kojiki ve Nihon Shoki 8. yüzyılda. Yine de, bu en erken Japon yazıları birleşik dine atıfta bulunmayan, daha çok yerli inançlar ve bir koleksiyona mitolojiye . Şinto bugün halkın din türbelerin “çok sayıda ibadet için ayrılmış ruhlar “, ” esansları ” ( Kami böyle savaş anıtları ve çeşitli amaçlar için uygun), hasat festivalleri ve çeşitli mezhep kuruluşlar için de geçerlidir. Uygulayıcılar sefer kalma elbise ve ritüel benzer bir tarzı benimseyerek, standart bir dil ve uygulama yoluyla onların çeşitli inançlarını ifade Nara ve Heian dönemleri (8-12. yüzyıl).

Kelimesi Şinto ( Tanrıların Yolu ) aslen olarak kabul edildi Jindo veya Shindo yazılı dan, Çin Shendao (神道, pinyin : shéndào birleştirerek) iki kanji : İncik ( 神 ) , “ruh” ya da anlam kami ; ve michi ( 道 ) , “yol”, (Çince kelime bir felsefi yolu veya çalışma anlamına DAO ). Kelimenin en eski kayıtlı kullanım Shindo 6. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise. Kami “ruhlar”, “esansları” veya “tanrıların” olarak İngilizce olarak oluşturulmuş ve olguları üreten enerji anlamına gelir edilir. Yana Japon dili tekil ve çoğul arasında ayrım yapmaz, kami da tekil atıfta ilahiyat veya kutsal doğasını sahip olduğu söylenebilir kayalar, ağaçlar, nehirler, hayvanlar, yerler ve hatta insanlar: Birden formlarda tezahür özü, arasında kami . Kami ve insanlar ayrı değildir; Aynı dünyada içinde var ve birbiriyle karmaşıklığını paylaşır.

Her ne kadar Japonya’da nüfusun yaklaşık% 80’i Şinto dininin veya ritüelleri katılır, ancak bunların sadece küçük bir yüzdesi anketlere “Shintoists” olarak tanımlar. Bunun nedeni Şinto Japonya’da farklı anlamlara gelir. Japonların çoğu Şinto mabetleri katılmak ve yalvarıyorum kami kurumsal Şinto dinine mensup olmadan. “Halk Şinto” bir uygulayıcısı olmak hiçbir resmi ritüeller vardır. Böylece, “Şinto üyelik” çoğu zaman sadece bu organize Şinto mezheplerini katılmak yapanlar sayma tahmin edilmektedir. Şinto yaklaşık 81.000 sahiptir türbelerini ve yaklaşık 85,000 rahipler ülkede. 2006 ve 2008 yılında yapılan araştırmalara göre, Japonya’nın nüfusunun% 40’dan az organize bir din ile tanımlar:% 35 civarındadır olan Budistler ,% 4,% 3 üyeleridir Şinto mezhepler ve türetilmiş dinler . Sadece 16.2% tanrı ya da genel olarak tanrıların (神) varlığına inancını dile iken 2008 yılında katılımcıların% 26 sıklıkla, Şinto mabetleri ziyaret bildirdi.

Inoue göre (2003):., “Modern burs terimi genellikle kami ibadet ve ilgili teologlarini, ritüeller ve uygulamalarına atıfta bulunularak kullanılan bu bağlamlarda, ‘Şinto’ ‘Japonya’nın geleneksel din’ anlamı üzerine alır aksine böyle Hıristiyanlık, Budizm, İslam gibi ve benzeri yabancı dinlere.”

Türleri

Şinto dini ifadeler kategorilerden bir dizi içine bilim adamları tarafından ayırt edilmiştir:

 • Tapınak Şinto ( 神社神道 Jinja-Şinto ) , Şinto ana gelenek, her zaman Japonya’nın tarihinin bir parçası olmuştur. Yerel tapınaklarda ibadet uygulamaları ve etkinliklere katılan oluşur. Önce Meiji Restorasyonu , türbeler genellikle bağlı kurumları dağıldı Budist tapınakları ; Meiji Restorasyonu ile, bunlar bağımsız sistemli kuruluşlar haline getirilmiştir. Emperyal organizasyon sistemine olan mevcut halefi Şinto Shrines Derneği , ülke çapında yaklaşık 80.000 türbelerin yönetmektedir.
 • İmparatorluk Ev Şinto ( 皇室神道Kōshitsu-Şinto ) tarafından özel olarak gerçekleştirilen dini ayinleri olan imparatorluk ailesinin de üç türbelerin üzerinde emperyal gerekçesiyle atalarının ruhları Sanctuary (Korei-den) ve Kami Sanctuary (Shin-den) dahil, .
 • Halk Şinto ( 民俗神道Minzoku-Şinto ) tanrılar ve ruhlar çok sayıda halk inançları içerir. Uygulamalar şunlardır kehanet , ruh bulundurma ve şaman iyileşmesi. Onların uygulamaların bazıları gelen Budizm , Taoizm veya Konfüçyüsçülük , ama en eski yerel gelenekler geliyor.
 • Tarikatı Şinto ( 教派神道Kyoha-Şinto ) aslen yerel organize dini topluluklardan devlete ait türbelerin ayırmak için 1890’larda oluşturulan yasal isimdir. Bu topluluklar özellikle kökenli Edo döneminde . Tapınak Şinto ve Tarikatı Şinto arasındaki temel fark mezhepler daha sonraki bir gelişme olduğunu ve kendini bilinçli büyüdü olmasıdır. Onlar kurucusu öğretilerinin resmi bir set ve hatta kutsal kutsal belirleyebilir. Tarikatı Şinto grupları onüç, ve genellikle beş başlık altında sınıflandırılmıştır: Saf Şinto mezhepler ( Şinto Taikyo , Shinrikyo ve Izumo Oyashirokyo ), Konfüçyüs mezhepler ( Şinto Shusei-ha ve Taiseikyo /体制教), dağ ibadet mezhepler ( Jikkokyo , Fusokyo ve Mitakekyo veya Ontakekyo ), saflaştırma sektler ( Shinshukyo ve Misogikyo ) ve inanç iyileşme sektler ( Kurozumikyo /黒住教, Konkokyo /今故郷ve onun dallanma Omotokyo /お元教師 ve Tenrikyo /天理教 .
 • Koshintō ( 古神道Koshintō ) , kelimenin tam anlamıyla ‘Eski Şinto’ dayanarak yeniden yapılandırılmış “Budizm’in saatinden önce gelen Şinto”, bugün Ainu din ve Ryukyuan uygulamalar . Bu başlattığı restorasyon hareketi devam Hirata Atsutane .

Diğer birçok mezhepler ve okullar ayırt edilebilir. Fraksiyonu Şinto ( 宗派神道Shūha-Şinto ) oluşan bir gruptur Japon yeni dinler önemli ölçüde geleneksel Şinto ayrıldığı ve her zaman bir parçası olarak kabul edilmez 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren geliştirdi.

İlahiyat ve kozmoloji

Kami

Ana madde: Kami

Kami , Shin veya archaically, jin (神) “tanrı”, “ruhu” ya da “ruhsal özü”, “Bir şey üreten enerji” anlamına tüm bu terimler olarak İngilizce olarak tanımlanır. Yana Japon dili tekil ve çoğul arasında ayrım yapmaz, Kami atıfta ilahiyat veya kutsal çoklu formlarda tezahür özü. Kayalar, ağaçlar, nehirler, hayvanlar, yerler ve hatta insanlar doğasını sahip olduğu söylenebilir kami . Kami ve insanlar aynı dünyada yaşamaktayız ve birbiriyle karmaşıklığını paylaşır.

Erken antropologlar Şinto “olarak adlandırılan animistik canlı ve cansız şeylerin ruhları veya ibadet ruhları sahip olduğu”. Şinto Animizm kavramı ancak artık geçerli değildir. Şinto tanrılar topluca denir no karni yaoyorozu ( 八百万の神 ) , bir ifade anlamıyla “sekiz milyon kami” anlamına gelen ama “anlamında yorumlanmalıdır sayısız “pekçok kami” olarak tercüme edilebilir olsa da,”. Bir fonetik farklılıklar görülmektedir, kamu ve benzer kelime Ainu dili , Kamui . Benzer bir kelimedir mi-koto .

Kami , özellikle seyirci (merak ve korku duygusu ilham fenomen gücünü ifade etmektedir dini böyle bir fenomen tanrısallığına tanıklık). Bu ne karşılaştırılabilir Rudolf Otto olarak tarif Mysterium tremendum et fascinans , “korkulu ve büyüleyici sır” olarak çevrilebilecek.

Kami her şeye ikamet, ancak belirli nesneler ve yerler insan ve kami arabirimi için belirlenmiş: Yorishiro , shintai , türbelerin ve kamidana . Onlar hakkında alışılmadık kutsal ruha sahip ve ibadet nesnelerdir düşünülen doğal yerler vardır. Sık sık dağlar, ağaçlar, sıradışı kayalar, nehirler, şelaleler ve diğer doğal şeylerdir. Çoğu durumda bunlar üzerinde veya bir türbe alanlarının yakınında bulunmaktadır. Türbe Kami korunan edildiği bir yapıdır (yer). Bu bir olan kutsal yerim “sıradan” bir dünyadan gelen bir ayrılık yaratarak. Kamidana günlük bazda büyük türbe için bir yedek olarak davranan bir ev türbe. Her iki durumda da ibadet amacı karni ruhu aslında, aynı yerde kalır derece saygı ile tedavi edilen edildiği bir dini alanı kabul edilmektedir.

Kannagara

Şinto, içinde kannagara (惟神veya随神), “bir [ifadesi] yolu [yol] anlamına Kami “, yasasına gelir doğal düzen . Bu terimler duygusu olan Michi veya hiç terimleri “kami-no-michi” veya “Şinto” in, “Bu arada”. Anlamaya olanlar kannagara ilahi, insan biliyorum ve insanların nasıl yaşaması gerektiği. Bu bilgiden kaynaklanıyor etik samimiyet (odaklanarak, Şinto boyut Makoto ), dürüstlük ( Tadashii ) ve saflık.

Amenominakanushi

Ana madde: Amenominakanushi

Göre Kojiki , Amenominakanushi ( “主天御中All-Baba Kaynak Hub” veya天之御中主神”Evrenin Kaynak Kalp Göksel Ancestral Tanrı”) ilk kami ve kavramı kaynağı evrenin teolojilerin göre yöntem. Gelen mitolojinin o ( “tek başına meydana geldiğini tanrı” olarak tarif edilmektedir hitorigami ), ilk Zoka Sanshin ( “üç kami yaratılış”) ve beş biri kotoamatsukami ( “Seçkin göksel tanrılar”).

Amenominakanushi etkisi altında geliştirilen bir konsept kabul edilmişti Çinli düşünce , ama şimdi en bilginler aksi inanıyoruz. Çoğalması karşısında kokugaku konsept bilim adamları tarafından incelenmiştir. İlahiyatçı Hirata Atsutane ruhu olarak Amenominakanushi tespit Kuzey yıldızı yedi yıldızlı, usta Büyükayı . Tanrı tarafından vurgulanmıştır Daikyōin içinde Meiji dönemi ve bazı Şinto mezhepler tarafından tapılan.

God, sırasıyla, bir çiftlik bir erkek ve bir dişi işlev gösterir Takamimusubi (高御産巣日神) ve Kamimusubi (神産巣日神). Diğer hayali hesaplarda kaynak karni adlandırılır Umashiashikabihikoji (宇摩志阿斯訶備比古遅神”Tanrısı ASHI [Reed]”) ya da Kuninotokotachi (国之常立神Kojiki olarak,国常立尊Nihonshoki içinde, Kunitokotachi-no -Kami veya Kuninotokotachi-no-Kami ; “Ulusun Tanrı Kurucu”), kullanılan ikincisi Nihon Shoki .

Japonya oluşturulması

Nesil Japon adalar iki tanrıların eylem olarak mitolojik ifade edilir: Izanagi ( “O-davetiye”) ve Japonya’nın yaratılışı, Guangin ( “She–davet edilir”). Bu iki ilke etkileşim Japonya’nın adalar ve bir diğer grup doğurur kami .

Olaylar anlatılmıştır Kojiki şöyle:

 • Izanagi-no-Mikoto (erkek) ve ızanami (kadın) Tüm sayısız tanrılar tarafından aradı ve Japonya haline gelmek isteyen bir yeni arazi yaratmak için birbirlerine yardım etmeleri istendi.
 • Bunlar, kanştınlan suyun hangi bir mızrak verildi, ve suda ucundan damlatılır zaman, bir ada büyük bir yokluk oluşturuldu.
 • Onlar bu adada yaşamış ve bir saray oluşturdu. Sarayın içinde büyük bir kutup oldu.
 • onlar genetiğimizi istediği zaman, onlar her kadın ilk erkek tebrik sağa sola ve kadın için bir kutup, erkek yuvarlama bir ritüel gerçekleştirdi.
 • Onlar kötü çıktı iki çocuk (adaları) vardı ve onları dışarı attı. Onlar ritüel yanlış ilk kez yapıldığını olduğuna karar verdi.
 • Onlar ritüeli tekrarlandı ancak doğanın doğru yasalarına göre, erkek ilk konuştu.
 • Daha sonra Japon adalar sekiz mükemmel adaları doğurdu.
 • adalar sonra, diğer Kami doğurdu. Izanami Ancak doğum sırasında öldü ve Izanagi-no-Mikoto onu canlandırmaya çalıştı.
 • ölüm kalım yasalarını inkar ikna çabası kötü sonuçlar doğurabilir.

Efsaneye göre, ateş tanrısı (doğum Kagu-Tsuchi ) içine iner Japonya’nın yaratılışı, Guangin, ölümüne neden olan Yomi-no-kuni , netherworld. Izanagi onu orada kovalar, ama onun eşi ölü rakamı bulduğunda kaçar. O yaşayanların ülkesine döner gibi, Amaterasu (güneş tanrıçası) Sol gözünde, doğar Tsukiyomi sağ gözünde (ay tanrısı) ve Susanoo (fırtına tanrısı) Izanagi burnuna doğar.

kirlilik

Şinto belli işler bir çeşit oluşturmak öğretir ritüel safsızlık bir kirlilik yanlış olduğu için yerine zihin ve iyi şans kişinin kendi barış için temizlenmiş istediğiniz gerekir. Yanlış işler “yabancı madde” olarak adlandırılır ( 穢れkegare ) karşı olan, “saflığı” için ( 清めkiyome ) . Normal günlerde “gün” (denir ke ) ve bayram günleri “güneşli” veya basitçe “iyi” (denir tavşan ).

Olmadan öldürülen olanlar kin yapacak onların kurban için minnettarlıklarını gösteriliyor ( 怨みUrami ) güçlü ve kötü (kin) haline kami intikam (aramaya aragami ). Herkes bir türbe gerekçesiyle yaralı, ayrıca, alan ayinle arındırılmalıdır.

arıtma

Jichinsai temel atma töreni

Arıtma denilen ayinleri Harae Şinto önemli bir parçasıdır. Bunlar, günlük, haftalık, mevsimlik, ay ve yıllık bazda yapılır. Bu ritüeller Şinto pratikte can damarı bulunmaktadır. Böyle törenleri de modern yaşamın adapte edilmiştir. Japonya’da yapılan yeni binalar sıklıkla edilir mübarek adında bir Şinto rahibi tarafından kannushi ( 神主 ) temel atma töreninde (Jichinsai地鎮祭) ve Japonya’da yapılan birçok otomobil esnasında montaj sürecinin bir parçası olarak kutsanmıştık. Üstelik Japonya dışında inşa edilen pek çok Japon işletmelerin Şinto rahibi törenleri gerçekleştirmek var. Vesileyle rahipler üzerinde yeniden arındırmak için her yıl ziyaret edin.

öbür dünya

Ailelerin tapınakta çocuklar için törenlerine katılmak, henüz sahip olması yaygındır Budist cenaze ölüm anında. Eski Japon efsanelerinde, genellikle ölü denilen bir yere gitmek iddia edilmektedir yomi (黄泉), Japonya’nın yaratılışı, Guangin ve Izanagi efsanesi belirtilen ölüden diriyi ayıran bir nehir ile bir kasvetli yeraltı krallığı. Bu yomi çok yakından Yunan benzeyen Hades ; Ancak daha sonra mitler diriliş kavramları ve hatta dahil Elysium böyle efsanesi gibi benzeri açıklamaları Okuninushi ve Susanoo . Şinto adı kirlilik kaynağı olarak ölüm ve cesetlerin olumsuz görüşte eğilimi kegare . Ancak, ölüm de doğru bir yol olarak görülüyor Apotheosis ölümünden sonra koruma altına alınan nasıl efsane haline bireyler kanıtladığı edilebilir olarak Şinto içinde. Belki de en ünlü İmparator olurdu Ojin olarak enshrined oldu Hachiman ölümünden sonra God of War.

Birçok dinin aksine, genel olarak faydalı olacağına inanmaya Şinto inancı itiraf gerekmez. Bir çocuk Japonya’da doğan zaman, yerel bir Şinto tapınağı türbe tutulan bir listeye çocuğun adını ekler ve bir “aile çocuk” ona beyan ( 氏子ujiko ) . Ölümden sonra bir ujiko bir “aile ruhu” veya “aile haline kami ” ( 氏神Ujigami ) . Bir kişinin ismi taşırken başka listesine eklenir ve daha sonra her iki yerde de sıralanabilir olması tercih edebilir. İsimler rızası olmadan ve bağımsız listeye eklenir kişinin inançlarına listesine eklenebilir. Bu inancın bir dayatma olarak kabul edilmez, ama bir işareti yerel tarafından memnuniyetle kami ek vaadiyle, panteonun ait kami ölümünden sonra.

Şinto cenaze

Şinto cenaze Tokugawa döneminde kurulan ve iki tema üzerinde duruldu: endişeyi yaşamla ölüm arasındaki ilişkinin cesedi ve bakım kaderi için. Ölü gömme katılan en az yirmi adım vardır. Cenazeye katılanlar yas günü içinde katı siyah çeşitli ritüelleri gerçekleştirir Kichu-Fuda ve Şinto rahibi denilen giyerler. İnsanlar Koden denilen merhumun ailesine parasal hediyeler verecek ve Kotsuge merhumun kül topluyor. küllerin bir kısmı Bunkotsu olarak bilinen adımda kendi türbelerin koymak için aile üyeleri tarafından alınır.

Başlıca ibadet kami denilen küçük ev tapınaklarda kamu türbelerin veya ibadet yapılır kamidana ( “tanrı-raf” yanıyor,神棚). Kamu türbe bir olarak işleyen bir bina veya yer kanal için Kami . Türbelerin Daha az sayıda da adlandırılan doğal yerlerdir Mori . En yaygın mori’ninkine kutsal ağaçları yetişmektedir veya dağ veya şelale bulunmaktadır. Tüm türbelerin bazı zamanlarda veya yıl boyunca halka açık.

Kamu mabetler birçok ayrıntılı yapılar olmakla birlikte, tüm yaşlarına bağlı olarak farklı dönemlerin karakteristik Japon mimari stilleri vardır. Türbeler farklı bir Japon kapısı (鳥居, tarafından kurulmuş olan torii iki dikey ve ortak alan ve dini alanı arasındaki mesafeyi belirten iki çapraz yapılmış). Torii 20 stilleri ve korunan kami ve soy dayalı eşleşen binalar var.

Koruma heykeller, kapıları, çitler, halatlar ve kutsal alana sıradan diğer çizilmesi: sembolik ve gerçek, normal dünya ve dahil türbe alanları arasında mevcut engellerin vardır. Genellikle orada halk için Mabedi sadece bir veya bazen iki yaklaşım olacaktır ve tüm olacak TORII tarafa. Türbe bileşiklerde, bir bulunmaktadır Haiden (拝殿) veya ibadet halka salonu, Heiden (幣殿) ya da teklif salonu ve honden (本殿) veya ana salonu. Gerekçesiyle en iç semt honden belirli vesilelerle yüksek rahip veya tapanların sadece girilir veya ibadet salonu,. Honden benimsenen sembolü evler kami .

Türbe kalbi periyodik ritüelleri kilise cemaatinin yaşamlarında ruhsal olaylar ve festivaller olduğunu. Bütün bunlar hem rahipler tarafından düzenlenen manevi borular ve yöneticiler. Türbeler özel kurumlardır ve cemaat ve ziyaretçiler tarafından finansal olarak desteklenir. Bazı türbelerin özellikle yılbaşı sezonunda, yüzbinlerce çekmek festivaller olabilir.

Önemli türbelerin

80.000 Şinto tapınaklarından:

 • Atsuta Tapınak , Nagoya , Imperial kılıç için türbe Kusanagi’nin
 • Chichibu Shrine , Saitama Prefecture adanmış, Omoikane ve Amenominakanushi Okami
 • Dazaifu tenman-gu adanmış Sugawara’ya hiçbir Michizane
 • Heian Jingu , Kyoto adanmış, İmparator Kanmu ve İmparator Komei
 • Hikawa Shrine , Omiya-ku, Saitama
 • Hokkaido Tapınak , Sapporo, Hokkaido
 • Ise Jingu , Ise, Mie adanmış, Amaterasu Omikami da adlandırılan Jingu
 • Gassan Shrine , Yamagata adanmış Tsukuyomi Okami
 • Isonokami Tapınak , Tenri, Nara
 • Itsukuşima tapınak , Hiroşima idari bölge , bir Dünya Miras ve biri Japonya Ulusal Hazineleri
 • Iwashimizu Tapınak , Yawata, Kyoto
 • Izumo Taisha , Izumo
 • Kasuga Shrine , Nara
 • Katori Tapınak , Chiba Prefecture adanmış Futsunushi
 • Kumano Türbeler , Wakayama idari bölge
 • Meiji Mabedi , Tokyo , türbe İmparator Meiji
 • Nikkō Tosho-GU , Nikkō , Tochigi Prefecture
 • Osaki Hachiman Shrine , Miyagi bölge
 • Omiwa Shrine , Sakurai, Nara
 • Sendai Tosho-GU , Sendai , Miyagi Prefecture
 • Shiogama Shrine , Miyagi Prefecture
 • Üç Sarayı Kutsal , Kokyo İmparatorluk Sarayı, Tokyo
 • Tsurugaoka Hachiman Tapınak , Kamakura, Kanagava
 • Amerika Hachiman Tapınak, Oita idari bölge adanmış Hachimanno -Mikoto
 • Yasukuni Tapınağı (Tokyo), Japonya’nın savaş ölü adanmış bir tapınak.

Sosyal Medyada Paylaş Whatsapp Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 28 Haziran 2020

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın