Ruh Sağlığı Nedir? Ruh Sağlığı Uzmanları Kimlerdir?

yorumsuz
71 views

Ruh Sağlığı Nedir? Ruh Sağlığı Uzmanları Kimlerdir?

1.Ruh Sağlığı Nedir?

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız “ruh sağlığı” ifadesinin anlamını doğru biliyor muyuz acaba? ‘Onun ruh sağlığı bozuk’ ya da “off ruh sağlığım bozuldu” gibi cümleler kurarken anlam açısından hatalara düşüyor muyuz?

Sağlık genel olarak bedensel, ruhsal ve toplumsal iyilik hali olarak tanımlanır. Ruh sağlığını tanımlamak beden sağlığını tanımlamaktan daha zordur. Çünkü ruh sağlığı daha komplike bir yapıdadır.

Ruh sağlığını çok genel bir ifadeyle tanımlayacak olursak bilişsel, duygusal ve davranışsal iyilik halidir diyebiliriz. Erken çocukluktan hatta anne karnından ölüme kadar olan bir süreci içerir. Ruh sağlığı, kişinin kendisi ve çevresi ile denge ve uyum hali olarak da ifade edilebilir. Burada bahsedilen denge ve uyum katı ve değişmez değil, esnek ve var olan şartlara göre değişkenlik gösterir. İnsanın mesleğinden, ilişkilerinden, yaşam şartlarından doyum alıyor olması da ruh sağlığı için önemli bir etkendir. Freud ruh sağlığını şöyle tanımlamıştır : “Sevebilen ve çalışan insan sağlıklıdır.” Bu tanıma göre insanları sevebilen ve onlarla ilişki kurabilen, çalışan ve üreten insanın ruh sağlığını koruması çok muhtemeldir. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ise ruh sağlığını “Bireyin kendi yeteneklerini gerçekleştirdiği, yaşamın normal stresleriyle başa çıkabileceği, verimli ve verimli çalışabileceği ve kendi topluluğuna katkıda bulunabileceği bir refah durumu.”olarak tanımlamaktadır. Ruh sağlığı, beden sağlığını dahi etkileyebilecek kadar önemlidir. Bu yüzden ruh sağlığımıza en az beden sağlığımıza gösterdiğimiz kadar özen göstermeliyiz.

Duygu, düşünce ve davranışlarımızda zaman zaman değişik derecelerde tutarsızlık, aşırılık, uygunsuzluk ve yetersizlik özellikleri görülebilir. Bu gayet normaldir. Ruh sağlığımızda bir bozulmanın yaşandığını düşünmemiz için duygu, düşünce ve davranışlarımızdaki tutarsızlık, aşırılık, uygunsuzluk ve yetersizliklerin sürekli ve tekrarlayıcı olması, günlük hayatımızı, verimli çalışmamızı en önemlisi de kişilerarası ilişkilerimizi bozması gerekmektedir. Durumun böyle olduğunu düşündüğümüzde ve hissettiğimizde ilk yapmamız gereken şey bir ruh sağlığı uzmanına danışmak olmalıdır.

2. Ruh Sağlığı Uzmanları Kimlerdir?

Ruh sağlığı bu kadar önemli bir yerdeyken ruh sağlığımızı kimlere emanet etmemiz gerektiği de önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bir uzmana danışmadan önce o kişinin eğitimi hakkında detaylı bilgi alınmalı ve ruh sağlığı alanında yetkili ve yetkin olmasına dikkat edilmelidir. Ülkemizde ruh sağlığı uzmanlarının mesleki sınırları yasal olarak çizilmemiştir. Bu durum ruh sağlığı alanındaki uygulamalarda sık sık görev alanları ve sınırları ile ilgili ihlallere ve tartışmalara kapı aralıyor. Bu tartışmalara çözüm üretmek adına ruh sağlığı yasa tasarısı meclise sunuldu ve sonuçlanması bekleniyor. Bu tasarının en kısa sürede kabul edilmesini ve vatandaşlarımıza daha kaliteli bir ruh sağlığı hizmeti verilebilmesini umut ediyoruz.

Ruh sağlığı uzmanlarının kimler olduğuna bakacak olursak:

a)Psikiyatr: Psikiyatr, 6 yıllık tıp fakültesinden mezun olmuş ve üzerine 4 yıl psikiyatri ihtisası yapmış doktorlara denir. Aldıkları eğitimle insanların hem anatomisi ve tıbbi hastalıkları hakkında hem de ruhsal yapısı hakkında bilgiye sahiptirler. Devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, kliniklerde, üniversite tıp merkezlerinde, mahkemeler ve hapishanelerde, bakımevlerinde ve daha bir çok kurumda çalışabilirler. Öncelikle tüm belirtileri inceleyerek sorunun tıbbi başka bir rahatsızlıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ortaya koyarlar. Tanı koyma, ayırıcı tanı yapma, ilaçla tedavi etme, psikoterapi uygulama veya klinik psikologa yönlendirme gibi görev ve yetkileri vardır.

b)Psikolog: Fen — Edebiyat fakültelerinin 4 yıllık Psikoloji lisans programından mezun olmuş kişilerdir. Almış olduğu eğitim doğrultusunda insan zihninin ve davranışlarının birbirleriyle ve çevreyle nasıl etkileşimde bulunduğunu çeşitli yollarla inceleyen profesyonellerdir. Klinik ortamlarda psikiyatri hekimi ile birlikte ruhsal hastalıklara tanı koyulması ve ve tedavi hizmetleri sırasında ekibin bir parçası olarak çalışırlar fakat tanı koyma yetkileri yoktur. Psikologlar, devlet ve özel hastanelerde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakım evlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde; üniversitelerin Psikolojik Danışma Birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Rehberlik ve Danışma Merkezlerinde, Emniyet Genel Müdürlüklerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Büro Amirliklerinde, Aile Danışma Merkezlerinde ve bir çok kurumda görev yapmaktadırlar.

c)Psikolojik Danışman: Eğitim Fakültelerinin 4 yıllık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı mezunu kişilerdir. Aldıkları eğitim dolayısıyla daha çok eğitim psikolojisi ve gelişim psikolojisi alanında uzmandırlar. Bireylerin özellikle gündelik hayatta yaşadıkları sorunları çözebilmeleri konusunda destek verirler. Genellikle okul ortamında çocuk ve ergenlerin, eğitim, öğrenme ve gelişim sorunlarıyla ilgilenirler. Psikolojik Danışmanlar, Rehber öğretmen/Psikolojik danışman olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel okullarda, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, etüt merkezlerinde, kreş ve çocuk bakım evlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde, huzurevlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezlerinde, üniversitelerin Psikolojik Danışma Birimlerinde, Emniyet Genel Müdürlüklerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Büro Amirlikleri ve Çocuk Şube Büro Amirliklerinde, “Pedagog” olarak Denetimli Serbestlik Şubeleri ve Cezaevlerinde, Aile Danışma Merkezlerinde, “Kariyer Danışmanı” olarak iş-kur, özel şirketler, yerel yönetimler, işletmelerin insan kaynakları birimlerinde ve daha bir çok kurumda görev yapmaktadırlar.

c)Klinik Psikolog: Psikoloji veya Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans eğitimini bitiren kişiler isterlerse klinik psikoloji alanında yüksek lisans yaparak klinik psikolog unvanına sahip olurlar.Hastalık olarak tanımlanmayan ve Sağlık Bakanlığının da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi işlemleri yapar. Hastalık durumlarında ise ancak ilgili uzman psikiyatrın teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak psikoterapi uygulamalarını gerçekleştirirler. Devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, kliniklerde, üniversitelerde, mahkemeler ve hapishanelerde, acil servislerde ve daha bir çok kurumda çalışabilirler.

Sosyal Medyada Paylaş Whatsapp Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 24 Haziran 2020

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın