Modern Bir Dünyada Paganlar: Neopaganizm Nedir?

yorumsuz
74 views

Modern Bir Dünyada Paganlar: Neopaganizm Nedir?

Modern Paganizm (Neopaganizm ya da Çağdaş Paganizm olarak da bilinir), doğanın yüceltilmesini merkeze alan bir hareket, dinler veya dinsel gelenekler grubudur. Modern Paganizm, antik pagan inançlarından uygulamalar alır ve çağdaş dinsel düşünceye adapte eder. Modern Paganizmin şimdiki zamanın gereksinim ve kaygıları üzerine eğilmek için antik bilgelikten faydalandığı söylenebilir.

Bir Atalar Dini ve Kişisel Deneyim Olarak Paganizm

‘Pagan’ sözcüğü Latinceden türemiştir ve anlam olarak ‘yurt sakini’ diye çevrilebilir. Bu terim ilk olarak Erken Hristiyanlık dönemi süresince henüz Hristiyanlığı kabul etmemiş olanları tanımlamak için kullanılmıştı. Hristiyanlığın Tanrısı’na inananları inanmayanlardan ayırmak amacıyla kullanılan aşağılayıcı bir terimdi. Paganizmin modern bir görüşüne göre paganizm, “bütün insanlığın atalar dini”dir ve antik bir din olsa da, modern dünyada etkinliğini sürdürür.

Druidizm, Şamanizm ve Wicca gibi, Modern Paganizm sancağı altında toplanan çeşitli gruplar vardır. Yine de, bu farklı grupları destekleyenlerin belirli benzerlikleri paylaştıkları söylenebilir. Söz gelimi, genel anlamda, Modern Paganizm dogmatik olmayan veya katı öğretilere dayanmayan bir hareket olarak tanımlanabilir. Bunun yerine, takipçilerinin inancı kişisel deneyimlerine dayanmaktadır.

Pagan İnançları İçin Doğanın Önemi

Modern Paganizmin farklı grupları tarafından paylaşılan diğer bir ortak özellik, doğa ve doğal çevre üzerine yapılan şiddetli vurgudur. Doğal dünyaya ilişkin bir bilinçlilik ve doğadaki kutsallığa ilişkin bir farkındalık, bir Modern Paganizm takipçisinin iki ayırt edici özelliğidir. Doğaya duydukları saygı ve besledikleri hayranlık nedeniyle Modern Paganlar çevre dostu olma eğilimindedirler. Çevreye verebilecekleri zararı en aza indirecek bir yaşam biçimi benimserler.

Tanrılar, Tanrıçalar ve Büyü Üzerine Modern Pagan Görüşleri

Modern Paganlar doğadaki kutsallığı kabul ettikleri gibi, doğada çeşitlilik olduğunu da onaylarlar. Bu, dolayısıyla, Modern Paganları, kutsal âlemde de çeşitlilik olduğunu itiraf etmeye yönlendirir. Bazı Modern Pagan gruplarında, tanrıların ve tanrıçaların, tıpkı bu fâni dünyanın insan topluluğu gibi bir topluluk içinde var olduklarına inanılır. Yanı sıra, Pagan yılının sınırlarını belirleyen de, bu tanrısal varlıklardan bazılarının yaşamının, ölümünün ve yeniden doğuşunun yıllık döngüsüdür.

Diğer gruplara gelirsek, bütün tanrılar ve tanrıçalar sırasıyla bir Büyük Tanrı ve bir Büyük Tanrıça olarak kabul edilmiştir. Modern Paganizmin cinsiyetlerin eşitliğine büyük bir önem verdiğine ve kadınların bu harekette belirgin bir rol oynadığına da dikkat çekilmektedir. Bu, örneğin, çoğu Pagan töreninde tanrıça tapımının mevcut olduğu gerçeğinde görülebilir.

Modern Paganlar sık sık Şeytan’ın müminleri olmakla suçlanmakta ve Satanistler ile bir tutulmaktadırlar. Ne var ki, Modern Paganlar çok çeşitli tanrısal varlıklara tapsalar da, İbrahimî inanışlardaki Şeytan gibi bütünüyle kötü bir varlık kavramı bu harekette bulunmaz.

Modern Paganizmin diğer bir özelliği, büyü ve doğaüstü olana duyduğu inançtır. Bazı Modern Pagan gruplarında, büyü, arzu edilen sonuçlara doğaüstü araçlar vasıtasıyla erişmek için kullanılmaktadır. İnsani ve doğaüstü âlemlerin sürekli etkileşim içinde olduğuna inanıldığından bu mümkündür. Bu yüzden de, büyü, bir Modern Pagan tarafından fiziksel veya ruhsal/dinsel dünyayı yönlendirmek için kullanılabilir. Bu uygulama nedeniyle Modern Paganizm sıklıkla negatif bir ışığa maruz kalmaktadır, çünkü bir yanlış anlama sonucu takipçilerinin başkalarına zarar vermek için kara büyü kullandığı sanılmaktadır.

Ne var ki, Modern Paganizm ‘Ne yapacaksan yap, ama kimseye zarar verme’ etiğine dayanır ve bu yüzden başkalarına zarar verme amaçlı büyü kullanımı yasaklanmıştır. Bunun yerine, büyü, Modern Paganizmin takipçileri tarafından hem kendi yaşamlarına hem de başkalarının yaşamlarına sağlık ve talih getirmek için normal bir şekilde kullanılmaktadır. Bazı Modern Pagan büyülü uygulamaları ilahi okumak, transa girmek ve büyülü nesneleri elle işlemektir.

Sosyal Medyada Paylaş Whatsapp Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 21 Haziran 2020

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın