Eğitim

yorumsuz
106 views

Eğitim

Eğitim, toplumun değer yargılan ile bilgi ve beceri birikiminin yeni kuşaklara aktarılması; bu amaçla okullarda ve benzer kurumlarda sürdürülen öğretim ve yetiştirme etkinlikleri.

Eğitim, toplumun değer yargılan ile bilgi ve beceri birikiminin yeni kuşaklara aktarılması; bu amaçla okullarda ve benzer kurumlarda sürdürülen öğretim ve yetiştirme etkinlikleri.

Geniş anlamda eğitim, kişinin belli bir yaşam tarzını öğrendiği toplumsallaşma ye kültürleşme süreciyle özdeş tutulabilir. Bütün toplumlarda eğitimin amacı, yeni kuşaklara bir kültür birikimini aktarmak, gençlerin davranışını yetişkinlerin hayat tarzı yönünde biçimlendirerek, onlan gelecekteki toplumsal rollerine doğru yöneltmektir. En ilkel kültürlerde örgün (formel) eğitim, okul ve öğretmenlik gibi uzmanlaşmış kurum ve işlevler hemen hiç yoktur; genellikle bütün toplumsal çevre ve etkinlikler okul işlevi görür, yetişkinlerin hemen tümü öğretmen konumundadır. Toplumlar karmaşıklaştıkça, kuşaktan kuşağa aktanlacak bilgi birikimi kimsenin tek başına taşıyamayacağı kadar çoğalır, kültür aktarımının daha seçici ve etkin yollannı geliştirmek gerekir. Okullarda ya da okul niteliği taşıyan kuruluşlarda öğretmenliği meslek edinmiş kişilerce sürdürülen örgün eğitim bu gereksinimi karşılar. Eğitimin örgünleşmesiyle birlikte okul, çocukları belirli bir süre için ailelerinden ayırır ve öğrenim, genç…

Diğer anlamları

eğitim

Türkçe eğitim kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. instructional
n. education, training, instruction, schooling, practice

eğitim

belli bir konuda, bir bilgi ve bilim dalında yetiştirme ve geliştirme, eğitme işi.
yeni kuşakların toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, terbiye.
bir yetiyi, bir organı yöntemli bir biçimde geliştirme.

eğitim

Türkçe eğitim kelimesinin Fransızca karşılığı.
éducation [la], formation [la], instruction [la], scolarisation [la]

eğitim

Türkçe eğitim kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Erziehung, Ausbildung, Lehre, Universität, Instruktion, Schliff
adj. Bildungs-, pädagogisch

eğitim

1 . Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi:
“Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon’a gönderilir.”- H. Taner.
2 . Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, terbiye:
“Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir.”- H. Taner.
3 . Eğitim bilimi.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
eğitim almak

Sosyal Medyada Paylaş Whatsapp Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 16 Haziran 2020

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın