Üniteryan

Üniteryan inancı hakkında tüm bilgiler bu bölümde.


Üniteryenizm

Üniteryenizm

Üniteryenizm (İngilizce: Unitarianism) Hristiyanlıktaki teslis inanışının aksine tanrının birliğini savunan Hristiyan teolojisi hareketidir. Üniteryenler İsa’nın bazı bakımlardan “Tanrı’nın oğlu” olduğunu kabul etmekle birlikte Tanrı olarak kabul etmezler. Üniteryenizmde ilk günah ve mukadderat gibi soteriyolojik doktrinler de dahil olmak üzere birçok geleneksel Hristiyan..
Üniteryan7 Temmuz 2020
Ünitoryenizm Nedir?

Ünitoryenizm Nedir?

Ünitoryenizm Nedir?         Akımın amacı, tanrının tek olduğunu ve ondan üstünün olmadığını ve Hz. İsa’nın tanrı olmadığını, üçleme yani baba, oğul, kutsal ruh..
Üniteryan29 Haziran 2020
Ünitaryenizm Nedir? (Tarihi, Öğretileri)

Ünitaryenizm Nedir? (Tarihi, Öğretileri)

Ünitaryenizm, yüksek bir hümanist sistemdir. Adalet, merhamet ve hakkaniyeti vurgular. “Teslis” doktrinini reddederek, Tanrı’nın birliğini kabul eder. Ünitaryenizm, Hıristiyanlıktan doğan teolojik bir akım veya mezheptir. Dünyanın..
Üniteryan21 Haziran 2020
Üniteryan

Üniteryan

Kainat düzeninin ALLAH’ın birliğine bağlı olduğu, İsa Mesih’in ilahlaştırılamayacağı; Tanrı’nın Adem ve soyuna olan öfkesini dindirmek için İsa’nın kendini kurban ettiğine inanmanın, merhametli Tanrı’ya karşı..
Anasayfa, Dinler tarihi, genel, Üniteryan12 Nisan 2020
Üniteryan Üniversalizm

Üniteryan Üniversalizm

Üniteryan Üniversalizm, teslisi (yani Hristiyanlıkta imanın temel öğelerinden biri olan Kutsal Üçlübirlik öğretisini) reddeden bir Hristiyan akımdır. 16.-17. yüzyılda Macaristan ve dolaylarında ortaya çıkmıştır. İncil’de..
Anasayfa, Dinler tarihi, genel, Üniteryan12 Nisan 2020