Tengricilik

Tengricilik dini hakkında tüm bilgiler bu bölümde.


TENGRİCİLİK

TENGRİCİLİK

Kısaca Tengricilik Tengricilik (Tengrizm) yada günümüz Türkçesi ile “Gök Tanrı dini”, “Ak din”; büyük oranda Türklerin ve kadim Türk bölgelerindeki bir çok Ulus ve Boyların,..
Tengricilik7 Temmuz 2020
Tengricilik de yükselişte

Tengricilik de yükselişte

Türkiye bir süredir deizmi tartışıyor. Siyasette, eğitimde, ticarette dinsel / İslamî referansların ölçüsüz bir biçimde arttığı ve dinin neredeyse tam bir baskı aracına dönüştüğü bir..
Tengricilik29 Haziran 2020
Tengricilik

Tengricilik

Tengricilik ya da Gök Tanrı inancı, Türk ve Moğol halklarında, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki yaygın inancıdır. Tengri’ye ibâdet etmenin yanında Animizm, Totemlik bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır. Tengri, bugünkü Türkçedeki Tanrı kelimesinin eski söyleniş şeklidir. Orhun Yazıtları‘nda ilk çözülen kelime olup yazılışı “𐱅𐰭𐰼𐰃” şeklindedir...
Dinler tarihi, Tengricilik14 Haziran 2020
Tengricilik

Tengricilik

Tengricilik ya da Göktanrı dini tüm Türk ve Moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıdır. Tengri’ye ibadet etmenin yanında Animizm, Şamanizm, Totemizm bu inancın..
Anasayfa, Dinler tarihi, genel, Tengricilik12 Nisan 2020
Günümüzdeki Tengricilik

Günümüzdeki Tengricilik

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, bu rejimden kurtulmuş olan Türk halkları tekrar kendi köklerini ve milli kişiliklerini aramaya başlamışlardır. Bu gelişme 1990′lı yıllarda ilk başta Tataristan’da,..
Anasayfa, Dinler tarihi, genel, Tengricilik12 Nisan 2020
Tengri ibadetleri

Tengri ibadetleri

yeniay ve dolunay’da en fazla buyan elde edilebildiğine yani ibaedetlerin kabul edildiyine inanılır. güneş ay, ateş, su, hava,toprak tengri’nin kudretinin sembolleridirler. insanların gök’e dua ederek..
Anasayfa, Dinler tarihi, genel, Tengricilik12 Nisan 2020