Dinler tarihi

Din, Meshep, Felsefi İnanışlar Hakkında Detaylı Bilgiler Bu Bölümde


YEHOVA ŞAHİTLERİ

YEHOVA ŞAHİTLERİ

1870’lerin sonlarında Pennsylvania eyaletinin Allegheny şehrinde Charles Taze Russell’ın liderliğinde ortaya çıkan bu akım -Adventist ve Yedinci Gün Adventist grupları gibi- köken olarak Baptist Papaz..
Dinler tarihi, Yehova'nın Şahitleri15 Haziran 2020
Tenrikyō

Tenrikyō

Vikipedi, özgür ansiklopediGezinti kısmına atlaArama kısmına atlaTenrikyo’nun sembolü.Tenri kentinde Tenrikyo tapınağı. Tenrikyo inancı yayılmadan evvel bugünkü Tenri kenti Shoyashiki adında bir köydü. Tenrikyō (天理教; Tenrikyō, İlahi neden(in) öğretisi ) bir başka ismiyle Tenri, Japon Şinto inancı..
Dinler tarihi, Tenrikyo14 Haziran 2020
Tengricilik

Tengricilik

Tengricilik ya da Gök Tanrı inancı, Türk ve Moğol halklarında, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki yaygın inancıdır. Tengri’ye ibâdet etmenin yanında Animizm, Totemlik bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır. Tengri, bugünkü Türkçedeki Tanrı kelimesinin eski söyleniş şeklidir. Orhun Yazıtları‘nda ilk çözülen kelime olup yazılışı “𐱅𐰭𐰼𐰃” şeklindedir...
Dinler tarihi, Tengricilik14 Haziran 2020
ŞİNTOİZM

ŞİNTOİZM

Japonya’nın yerel dini olan Şinto (Şintoizm), tarih öncesi çağlardan kalma animistik inanç şekillerinin -Taoist, Budist ve Konfüçyüsçü unsurların da etkisiyle- Antikçağ’larda şekillenmeye başlayan modern biçimidir...
Dinler tarihi, Şinto14 Haziran 2020
Sihizm

Sihizm

Sihizm (Pencapça: ਸਿੱਖੀ), genel olarak 16. ve 17. yüzyıllarda Kuzey Hindistan’da yaşamış olan on gurunun öğretilerini temel alan tektanrıcı bir dindir. 1500’lü yıllar civarında ortaya çıkmıştır. Dünya’daki büyük dinlerden sayılan Sihizm’in..
Dinler tarihi, Sihizm14 Haziran 2020
Paganizm

Paganizm

Vikipedi, özgür ansiklopediGezinti kısmına atlaArama kısmına atlaPagan sözcüğü buraya yönlendirilmiştir. Sözcüğün diğer anlamları için pagan  sayfasına bakınız.Ayrıca bakınız Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir..
Dinler tarihi, Neopaganizm14 Haziran 2020
Mormonluk

Mormonluk

Mormonluk (İngilizce: Mormonism) kavramı, Joseph Smith, Jr. tarafından 1830’da ortaya çıkan İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi (The Church of Jesus Christ of Letter Day Saints) ve Brigham Young ile günümüze kadar da..
Dinler tarihi, Mormonluk14 Haziran 2020
Jainizm Tarihi

Jainizm Tarihi

Jainizm, Cainizm veya Caynizm, geleneksel anlamda Jain Dharma (जैन धर्म) olarak bilinen Güney Asya kökenli din ve felsefe. Bugün modern Hindistan’da azınlık olmakla beraber ABD, Batı Avrupa ve Afrika’da büyüyen topluluklar halinde varlığını sürdürmektedir. Jainistler hâlâ..
Dinler tarihi, Jainizm14 Haziran 2020
İslamiyet

İslamiyet

Dünya tarihi Hristiyanlık, Musevilik gibi dinlere ev sahipliği yapmıştır. İslamiyet bahsettiğimiz dinlerin sonuncusu olan ve sadece inandıkları değerler ve inançlar için başlangıçta savaşan fakat her..
Dinler tarihi, islam12 Haziran 2020