Şamanizm

Şamanizm dini hakkında tüm bilgiler bu bölümde..


TÜRKLERDE ŞAMANİZM VE OYUN İLİŞKİSİ

TÜRKLERDE ŞAMANİZM VE OYUN İLİŞKİSİ

Öz Bugün din olarak değil, bir inanç tekniği olarak tanımlanan Şamanizm; Türklerin ritlerini belirleyen ruhsal tutunma arzuları arasında en önemlisidir. Avcı göçebeler olarak yaşayan Türklerin..
Şamanizm5 Temmuz 2020
Şamanizm ve Şamanizmin Ortaya Çıkışı

Şamanizm ve Şamanizmin Ortaya Çıkışı

Şamanizm’in ortaya çıkışı, son yıllarda yapılan araştırmalara göre Üst Paleolitik Dönem’e kadar tarihlendirilebiliyor. Üst Paleolitik dönem sanatının gizemli yanlarından biri de mağaralara çizilmiş çok çeşitli..
Şamanizm20 Haziran 2020
Şamanizm

Şamanizm

“En son nehir kuruduğunda, en son ağaç kesildiğinde, en son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenecek bir şey olmadığını anlayacak…” Kızılderili sözü Yüzyıllar boyu doğa ile iç..
Dinler tarihi, Şamanizm12 Haziran 2020
Şamanizm’de üç alem

Şamanizm’de üç alem

Asya Şamanizm’inde üç âlem sözkonusudur: Yer, yeraltı, Gök. Fakat bunlar sembolik ifadelerdir. Yeraltı terimi Asya’nın kimi Şamanist geleneklerinde öte-alem anlamında kullanılır, kimi Şamanist geleneklerinde ise..
Anasayfa, Dinler tarihi, genel, Şamanizm12 Nisan 2020
amanizm ve Türkler

amanizm ve Türkler

Orta Asya’da bugüne yansıyan görüntüsü ile Şamanist inanca göre dünya “Gök”, “Yeryüzü” ve “Yeraltı” olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır. Altay Türkleri’nde “Aydınlık Âlemi” olarak adlandırılan..
Anasayfa, Dinler tarihi, genel, Şamanizm12 Nisan 2020
Kelt Şamanizmi

Kelt Şamanizmi

Kelt şamanizminde üç Dünya vardır:Gwynvyd (Üstdünya),Abred (Bu dünya ya da Orta Dünya),Annwn (yer altı dünyası).Üst dünya Tanrıların ve Tanrıçaların semavi/yüce görünüşlerini içine alan dünyadır: Işığın,..
Anasayfa, Dinler tarihi, genel, Şamanizm12 Nisan 2020
Bir Şaman Duası

Bir Şaman Duası

Saha Sire, Loomtuka köyünde yaşamakta olan Şaman Vasiliy Nikiforov şu şekilde dua etmektedir.“Ey Al Ateşin ruhu…Aksakallı Xatan Temeriye Atam Aan Uxxan” (Orhan; Ateş Ruhunun adı)Ana..
Anasayfa, Dinler tarihi, genel, Şamanizm12 Nisan 2020