Jainizm

Jainizm dini hakkında tüm bilgiler bu bölümde.


Jainizm

Jainizm

Jainizm, Cainizm veya Caynizm, geleneksel anlamda Jain Dharma (जैन धर्म) olarak bilinen Güney Asya kökenli din ve felsefe. Bugün modern Hindistan’da azınlık olmakla beraber ABD, Batı Avrupa ve Afrika’da büyüyen topluluklar halinde varlığını sürdürmektedir. Jainistler hâlâ..
Jainizm5 Temmuz 2020
Jainizm Nedir?

Jainizm Nedir?

Hindistan’da yaklaşık M.Ö. 4 yüzyılda ortaya çıkan, manevi saflık ve aydınlanma yolunu öğreten dini akımdır. Hindistan’daki dört büyük dinden biridir. Güney Asya dini inanç ve uygulamasının ayrılmaz..
Jainizm28 Haziran 2020
JAİNİZM (CAYNA) TARİHİ

JAİNİZM (CAYNA) TARİHİ

Jainizmin başlangıcıyla ilgili dokümanlar karmaşıklık ifade etmektedir. Mahavira’nın ölüm tarihi yani Nirvana’ya girişi M.Ö. 527-526 yıllarına tekabül etmektedir ki, geleneksel Jain takviminin başlangıç noktasını oluşturur;..
Jainizm20 Haziran 2020
Jainizm Tarihi

Jainizm Tarihi

Jainizm, Cainizm veya Caynizm, geleneksel anlamda Jain Dharma (जैन धर्म) olarak bilinen Güney Asya kökenli din ve felsefe. Bugün modern Hindistan’da azınlık olmakla beraber ABD, Batı Avrupa ve Afrika’da büyüyen topluluklar halinde varlığını sürdürmektedir. Jainistler hâlâ..
Dinler tarihi, Jainizm14 Haziran 2020
Jainizm

Jainizm

Jainizm, Cainizm veya Caynizm, geleneksel anlamda Jain Dharma (जैन धर्म) olarak bilinen Güney Asya kökenli din ve felsefe. Bugün modern Hindistan’da azınlık olmakla beraber ABD,..
Anasayfa, Dinler tarihi, genel, Jainizm12 Nisan 2020
Jainizm İnancı

Jainizm İnancı

Hindistan bölgesini dini, etik, politik ve ekonomik açıdan neredeyse iki binyıldan fazladır etkileyen Jainizm, özellikle şiddete başvurmama konusunu vurgulayarak, ruhani bağımsızlığı ve eşitliği amaçlar. Jainizm..
Anasayfa, Dinler tarihi, genel, Jainizm12 Nisan 2020
Jainizm Mezhepleri

Jainizm Mezhepleri

Jainizm iki ana mezhebe bölünmüştür. Bunlar Digambara ile Shvetambara’dır. Her iki gelenek de ahimsa (veya ahinsā), çilecilik, karma, sansar ve jivaya inanırlar. Ayrıca iki mezhebin..
Anasayfa, Dinler tarihi, genel, Jainizm12 Nisan 2020
Jain Sembolleri

Jain Sembolleri

Jainlerin bazı temel sembolleri vardır. Bu sembollerden biri Jain Ahimsa Yemini’ni sembolize eder ve bir elin avucunun üstünde bir tekerlek ile tasvir edilir. Bunun dışında,..
Anasayfa, Dinler tarihi, genel, Jainizm12 Nisan 2020
Jainizmde Om Sembolü

Jainizmde Om Sembolü

Om, Hinduizm’de ve çoğu Hindistan’a özgü bazı başka inanç sistemlerinde dinsel ya da mistik etkisi olduğuna inanılan sözcüklerin (mantra) en kutsalı sayılan hece. Sanskrit dilinde..
Anasayfa, Dinler tarihi, genel, Jainizm12 Nisan 2020